Werkwijze

Kredietbank Nederland biedt cliënten zoveel mogelijk een duurzaam totaalpakket dat vooral gericht is op volledige afbetaling en een schuldenvrije toekomst. Dat houdt in dat we u benaderen om tot een akkoord te komen en een schuldhulpverleningstraject starten waarbij uiteindelijk iedereen baat heeft.

Oplossingen vinden

Als bemiddelaar proberen we zorgvuldig de beste oplossing te vinden. Cliënten kunnen geholpen worden aan de hand van een aantal verschillende trajecten (of combinaties daarvan), waarbij Kredietbank Nederland vooral hamert op preventie van ‘herhalingsgedrag’: