WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een wet die u een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. Als blijkt dat alle andere trajecten niet gelukt zijn, is dit de laatste mogelijkheid. Want in sommige gevallen willen schuldeisers niet meewerken aan een schuldregeling. Bijvoorbeeld omdat ze echt zeker willen weten dat ze al hun geld terug krijgen. In dat geval kunt u gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), zodat de rechter de schuldeisers kan dwingen alsnog mee te werken.

Rechtbank beslist

De rechtbank beslist aan de hand van een verzoekschrift en een gemeentelijke verklaring of u via de WSNP tot de wettelijke schuldsanering wordt toegelaten. Fraude kan bijvoorbeeld een reden zijn u te weigeren. Als u wordt toegelaten, dan stelt de rechtbank een saneringsplan vast. Bovendien wordt er een bewindvoerder benoemd, die erop toeziet dat alles volgens afspraak verloopt, verslag uitbrengt aan de rechtbank en contact onderhoudt met uw schuldeisers.

Meer weten over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen? Neem dan contact op met Kredietbank Nederland of bekijk hier meer informatie. Onze medewerkers vertellen u er graag over. En zeker als u denkt zelf hulp nodig te hebben, wacht dan niet te lang met het zetten van die eerste belangrijke stap!