Zakelijk Bankgemak

Zakelijk Bankgemak is een online portal van Kredietbank Nederland, waarbij gemeenten inzicht kunnen krijgen in de status van schuldhulpverleningstrajecten. Middels een persoonlijke inlogcode krijgen de contactpersonen van gemeenten toegang, u kunt hierbij kiezen uit vier verschillende autorisaties

Met beperkte toegang is het mogelijk om:

  • online bepaalde klantgegevens te raadplegen van inwoners uit uw gemeente die in een schuldhulpverleningstraject bij Kredietbank Nederland zitten
  • klantgegevens te uploaden
  • klantgroepen te selecteren en deze naar Excel te transporteren

Met uitgebreide toegang is het mogelijk om:

  • online bepaalde klantgegevens te raadplegen van inwoners uit uw gemeente die in een schuldhulpverleningstraject bij Kredietbank Nederland zitten
  • klantgegevens te uploaden
  • klantgroepen te selecteren en deze naar Excel te transporteren
  • trajectrapportages te raadplegen
  • saldilijst borgstellingen te raadplegen

Met financiële toegang is het mogelijk om:

  • facturen te raadplegen
  • raadplegen factuurbijlagen

Met volledige toegang krijgt u toegang tot alle mogelijkheden zoals genoemd onder uitgebreide- en financiële toegang.

Vraag hier toegang aan tot Zakelijk Bankgemak.

Lees hier de Algemene Voorwaarden van Zakelijk Bankgemak.