Aanmelden als hulpverlener voor Mijn Bankgemak?

Dit formulier kunt u gebruiken wanneer u zelf geen klant bij ons bent maar wanneer u graag, als bewindvoerder of hulpverlener, inzage wenst in de gegevens van uw cliënt.

Gegevens organisatie
Gegevens contactpersoon