DE VOORDELEN VAN EEN SANERINGSKREDIET

Het saneringskrediet is een schuldregelingsvorm. Met deze lening wordt de totale schuld afgekocht tegen finale kwijting. Bij het schuldhulpverleningstraject wordt berekend hoeveel de klant van zijn budget maandelijks kan betalen gedurende het 3 jaar durende traject. Dit bedrag bepaalt hoeveel de schuldeisers van hun openstaande vordering terug kunnen ontvangen. Bij een saneringskrediet ontvangen de schuldeisers na akkoord direct hun geld minus de rentekosten van het krediet. Vanwege de vele voordelen, verlenen wij in 75% van de schuldregelingen een saneringskrediet. De voordelen op een rij:

De klant:
 • is in één keer van zijn schuldeisers af en houdt maar één schuldeiser over: Kredietbank Nederland
 • heeft direct minder stress en kan direct werken aan zijn toekomst. Schulden komen nooit alleen. De rust van een snelle oplossing zorgt ervoor dat de klant zich kan richten op het oplossen van knelpunten op andere leefgebieden;
 • wordt gemotiveerd om (meer) te gaan werken door inkomstenverbetering
 • kan weer een aanvullende zorgverzekering afsluiten en dat voorkomt hoge zorgkosten.
De schuldeiser:
 • heeft direct duidelijkheid. Hij weet waar hij aan toe is.
 • kan meteen de boeken sluiten en dat bespaart incasso en administratiekosten.
 • kan de in rekening gebrachte BTW terugvragen bij de Belastingdienst.
Uw gemeente:
 • bespaart veel tijd, omdat de schuldhulpverlener geen hercontroles hoeft uit te voeren.
SOCIAAL INCASSOBELEID

Wij gaan voor een haalbare situatie waarin de klant op verantwoorde wijze aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Als na het verstekken van het saneringskrediet aflossing uitblijft, dan passen wij zo vroeg mogelijk maatwerk toe. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Deze werkwijze werkt: 95% van de klanten lost het krediet volledig af.

AFWEGINGSKADER: WANNEER EEN SANERINGSKREDIET?

Vanwege de vele voordelen en de beperkte risico’s adviseren wij altijd een saneringskrediet, tenzij:

 • het (vrijwel) zeker is dat het inkomen wijzigt én dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de hoogte van de aflosmogelijkheden van de klant (afloscapaciteit);
 • de situatie van de klant niet stabiel genoeg is;
 • de klant niet handelingsbekwaam- of bevoegd is en er geen toestemming is van de curator of bewindvoerder.
HET SANERINGSKREDIET IN UW GEMEENTE: HOE WERKT DAT?

Het aanvragen van een saneringskrediet is gratis. Wij brengen geen kosten in rekening. Wel hebben wij onder bepaalde voorwaarden werkkapitaal en borgstelling van u nodig. Samen bespreken wij wat nodig is en komen we tot een maatwerkoplossing voor uw gemeente.

De folder met informatie kunt u hier downloaden.

Veelgestelde vragen

Werkkapitaal is een lening van de gemeente aan Kredietbank Nederland. Met het geld verstrekken wij saneringskredieten aan schuldenaren.

Voor het verstrekken van een saneringskrediet wordt een gemeentelijke borgstelling gevraagd. Deze borgstelling is noodzakelijk omdat wij als stichting zonder winstoogmerk slechts een zeer beperkt risico kunnen dragen.

Wanneer de aflossing op een saneringskrediet stagneert dan nemen wij altijd eerst contact op met de klant. Wij voeren een sociaal incassobeleid waarbij wij geen gebruik maken van een deurwaarderskantoor. Wanneer de klant door onvoorziene omstandigheden zijn aflossing niet meer kan voldoen maken wij afspraken over een betalingsregeling. Hierbij kan de maandelijkse aflossing verlaagd worden als gevolg van veranderingen in het budget van de klant. Indien nodig nemen we contact op met de gemeente voor een interventie vanuit de gemeente of andere hulpverlenende instanties. Mocht de aflossing volledig stagneren en er geen verhaal mogelijkheden meer zijn dan zullen wij gebruik maken van de borgstelling. U kunt op drie manieren borg staan: vooraf, door individuele borgstelling of het vastleggen van de borgstelling in de dienstverleningsovereenkomst, of achteraf door deelname aan het Garantiefonds Schuldsanering.

95% van de schuldenaren lost het krediet volledig af. Dit percentage is gebaseerd op basis van onze ervaring van de afgelopen 10 jaar. Borgstelling betekent dat u het saneringskrediet afbetaalt als het de schuldenaar niet lukt.