DE VOORDELEN VAN EEN SANERINGSKREDIET

Het saneringskrediet is een schuldregelingsvorm. Met een krediet wordt (een percentage van) de totale schuld van de klant afgekocht. Bij het schuldhulpverleningstraject wordt berekend hoeveel de klant van zijn budget kan betalen gedurende het traject van 18 maanden. Dit bedrag bepaalt hoeveel de schuldeisers van hun openstaande vorderingen ontvangen. Bij een saneringskrediet ontvangen de schuldeisers na een akkoord direct hun geld minus de rentekosten van het krediet. Vanwege de vele voordelen, bieden wij in 75% van de schuldregelingen een saneringskrediet. De voordelen op een rij:

De klant:
 • is in één keer van zijn schuldeisers af en houdt maar één schuldeiser over: Kredietbank Nederland;
 • heeft direct minder stress en kan direct werken aan zijn toekomst. Schulden komen nooit alleen. De rust van een snelle oplossing zorgt ervoor dat de klant zich kan richten op andere zaken;
 • is gemotiveerd om (meer) te gaan werken door inkomstenverbetering;
 • kan weer een aanvullende zorgverzekering afsluiten, wat hoge zorgkosten voorkomt.
De schuldeiser:
 • heeft direct duidelijkheid. Hij weet waar hij aan toe is;
 • kan direct de boeken sluiten en dat bespaart incasso- en administratiekosten;
 • kan de in rekening gebrachte BTW terugvragen bij de Belastingdienst.
Uw gemeente:
 • bespaart veel tijd, omdat de schuldhulpverlener geen hercontroles hoeft uit te voeren.
SOCIAAL INCASSOBELEID

Wij gaan voor een haalbare situatie waarin de klant op verantwoorde wijze aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de aflossing van de lening uitblijft, dan passen we zo snel mogelijk maatwerk toe. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Deze werkwijze werkt: 95% van de klanten lost het volledige krediet af.

AFWEGINGSKADER: WANNEER EEN SANERINGSKREDIET?

Vanwege de vele voordelen en de beperkte risico's adviseren wij altijd een saneringskrediet, tenzij:

 • het (vrijwel) zeker gevolgen heeft voor de hoogte van de aflosmogelijkheden van de klant (afloscapaciteit);
 • de situatie van de klant niet stabiel genoeg is;
 • de klant niet handelingsbekwaam is en er geen toestemming is van de curator van de bewindvoerder.
HET SANERINGSKREDIET IN UW GEMEENTE: HOE WERKT DAT?

We hebben onder voorwaarden werkkapitaal en borg van u nodig. Samen bespreken we wat nodig is en komen we tot een maatwerkoplossing voor uw gemeente.

De folder met informatie kunt u hier downloaden.

Veelgestelde vragen

Werkkapitaal is een lening van de gemeente aan Kredietbank Nederland. Met het geld verstrekken wij saneringskredieten aan schuldenaren.

Voor het verstrekken van een saneringskrediet wordt een borgstelling gevraagd. Deze borgstelling is noodzakelijk omdat wij als stichting zonder winstoogmerk slechts een zeer beperkt risico kunnen dragen. Door deelname aan het Waarborgfonds Saneringskredieten (Wsk) is uw borgstelling geregeld. De kosten hiervoor zijn per kredietaanvraag 1% van het bruto leenbedrag en een eenmalige vergoeding betreffende afhandelingskosten. 

Wanneer de aflossing op een saneringskrediet stagneert dan nemen wij altijd eerst contact op met de klant. Wij voeren een sociaal incassobeleid. Wanneer de klant door onvoorziene omstandigheden zijn aflossing niet meer kan voldoen maken wij afspraken over een betalingsregeling. Hierbij kan de maandelijkse aflossing verlaagd worden als gevolg van veranderingen in het budget van de klant. Indien nodig nemen we contact op met de gemeente voor een interventie vanuit de gemeente of andere hulpverlenende instanties. Mocht de aflossing volledig stagneren en er geen verhaal mogelijkheden meer zijn dan zullen wij gebruik maken van de borgstelling. 

95% van de klanten lost het krediet volledig af. Dit percentage is gebaseerd op basis van onze ervaring van de afgelopen 10 jaar.