Bureau BBW

Bureau BBW is de naam van onze afdeling Beschermingsbewind. Wij zijn er voor je als je (even) niet zelfstandig je geldzaken kunt regelen.

Wij zorgen voor al jouw geldzaken en beschermen je tegen misbruik van je geld. Dit betekent dat wij jouw inkomen en geld beheren. Ook vragen we, als het nodig is, een uitkering of toeslagen aan. Ook doen we belastingaangifte en sparen we voor onverwachte uitgaven en uitgaven in de toekomst. Heb je schulden? Dan zoeken we samen met jou naar een goede oplossing voor jouw schulden.

 

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld om mensen te beschermen die (tijdelijk) niet zelf hun geldzaken kunnen regelen. Dit kan door verschillende dingen komen. Zoals schulden die je niet meer zelf kunt oplossen, verslaving, psychische problemen of een verstandelijke beperking. Een bewindvoerder neemt dan de administratie over en zorgt ervoor dat alle geldzaken geregeld worden. De bewindvoerder beschermt zijn klanten ook tegen onverstandig omgaan met geld.

Beschermingsbewind aanvragen
Heb je vragen of wil je beschermingsbewind aanvragen? Bel of mail ons dan gerust. Je kunt ook direct het aanvraagformulier downloaden, invullen en per mail of post naar ons opsturen:

Aanvraagformulier Beschermingsbewind (digitaal)
Aanvraagformulier Beschermingsbewind (print-versie)

Hoe werkt het?

Beschermingsbewind vraag je bij de rechtbank aan met een verzoekschrift. Wij helpen je met dit verzoekschrift. Meestal vraagt de klant zelf bewindvoering aan. Soms vragen familieleden, hulpverleners of de officier van justitie bewindvoering voor iemand aan.

In het verzoekschrift staat duidelijk waarom je het bewind aanvraagt. Na ontvangst van dit verzoekschrift kan het zijn dat je een uitnodiging voor een zitting krijgt van de rechtbank. Tijdens de zitting bespreekt de rechter jouw verzoek. Hier kun jij en ook andere mensen die bij jou betrokken zijn vertellen waarom beschermingsbewind wel of geen goed idee is. De kantonrechter beslist daarna of je beschermingsbewind krijgt. Zo ja, dan wordt er een bewindvoerder aangesteld.

Is het vrijwillig?
Beschermingsbewind is niet altijd vrijwillig. Soms moet het van rechtbank, zelfs als je het hier niet mee eens bent. Dit kan bijvoorbeeld wanneer jouw situatie zoveel zorgen geeft dat de rechter het nodig vindt om jouw geldzaken te beschermen. Maar vaak vragen mensen zelf om beschermingsbewind, omdat ze denken dat dit voor hen beter is.

Wat mag een bewindvoerder wel en niet doen?
Bij beschermingsbewind blijft jouw geld van jou. De bewindvoerder zorgt ervoor dat jouw geld goed besteed wordt. Hij zorgt ervoor dat je het inkomen of de uitkering krijgt waar je recht op hebt. En hij zorgt dat je betaalt wat je moet betalen. Wat ze precies wel en niet mogen staat in de wet.

Een bewindvoerder mag:

 • Jouw geldzaken regelen.
 • Betalingen doen namens jou (zoals huur en zorgverzekering).
 • Een overzicht van je schulden maken en een plan opstellen voor aflossing.
 • Aanvragen doen voor uitkeringen, toeslagen en kwijtscheldingen.
 • Namens jou bellen en mailen met organisaties.

Een bewindvoerder mag niet:

 • Geld van jou gebruiken voor zichzelf.
 • Zelf beslissingen nemen over grote geldzaken.
 • Jouw geld gebruiken om zelf geld te verdienen.
 • Gebruik maken van jouw Digi-D.

Voor het doen van grote uitgaven heeft de bewindvoerder toestemming nodig van jou en/of de kantonrechter. Ook geeft de beschermingsbewindvoerder ieder jaar aan jou en/of aan de kantonrechter uitleg over wat hij gedaan heeft.

 

Wat is het verschil tussen bewindvoering en beschermingsbewind?

Er zijn twee soorten bewind: beschermingsbewind en Wsnp-trajecten. Wsnp staat voor ‘wet schuldsanering natuurlijke personen’. Dit is alleen voor mensen die in de wettelijke schuldsanering zitten.

Net als bij beschermingsbewind krijgen mensen in een wsnp-traject een bewindvoerder. Dit heet een Wsnp-bewindvoerder. De Wsnp-bewindvoerder helpt de klant om van de schulden af te komen. De Wsnp-bewindvoerder betaalt niet de vaste lasten van zijn of haar klant. Klanten mogen zelf beslissen over hun geldzaken. Bij beschermingsbewind neemt de bewindvoerder alle zaken die over geld gaan over. Een Wsnp-traject duurt 18 maanden. Behalve als je je niet aan de afspraken houdt. Dan duurt het langer.

 

Bewindvoering, curatele en mentorschap

Naast bewindvoering zijn er andere manieren waarop iemand anders over jouw situatie besluiten neemt. Dit kan bijvoorbeeld ook bij curatele of mentorschap. Het gaat dan niet (alleen) om geldzaken.

 • Curatele: Curatele gaat verder dan beschermingsbewind. Dit is nodig als iemand ernstige psychische problemen heeft en niet zelf goede besluiten kan nemen. Curatele beschermt de persoon en de geldzaken van die persoon. Bij curatele zorgt een curator voor de geldzaken en neemt de besluiten voor een persoon.
 • Mentorschap: De rechter bepaalt of je een mentor krijgt. Een mentor neemt besluiten voor mensen die dit zelf niet (meer) kunnen. Het gaat dan om zaken die niet met geld te maken hebben, zoals verpleging en medische behandelingen. Een mentor kan bijvoorbeeld een familielid of vriend zijn.

 

 

Hoe kom je in beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is nodig als je (tijdelijk) zelf niet je geldzaken kunt regelen. Bijvoorbeeld bij hoge schulden, psychische problemen of een mentale beperking. Soms zijn er andere redenen waarom het (tijdelijk) niet lukt om jouw geldzaken te regelen.

De rechter bepaalt of beschermingsbewind nodig is. Je begint met een verzoekschrift aan de rechtbank. Hierin staat waarom beschermingsbewind voor jou nodig is. Dit kun je zelf doen. Ook anderen kunnen dit voor jou doen, wanneer ze zich zorgen maken over jouw situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpverleners, familieleden of zorginstellingen.

Soms beslist de rechter zonder je te zien of te spreken over het beschermingsbewind. Maar meestal komt er een zitting. De rechter kan dan aan jou of aan anderen vragen waarom je beschermingsbewind nodig hebt. Als de rechter ook vind dat beschermingsbewind nodig is, wijst de rechter een beschermingsbewindvoerder voor jou aan.

 

Wil jij beschermingsbewind aanvragen of wil je hier meer over weten? Bel of mail ons dan gerust.

 

Hoelang duurt beschermingsbewind?

Beschermingsbewind duurt net zo lang als dat nodig is voor jou. Het hoeft dus niet voor altijd te zijn. Vaak duurt het totdat jij zelf weer je geldzaken kunt regelen. Soms is dit een paar maanden, maar het kan ook jaren duren. Dit hangt af van de reden waarom beschermingsbewind aangevraagd is.

Verbetert jouw situatie en kun je zelf weer je geldzaken regelen? Dan kun je de rechter vragen om het beschermingsbewind te stoppen. De rechter kijkt dan of jouw situatie goed genoeg is om het beschermingsbewind stop te zetten.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor beschermingsbewind zijn verschillend. Voor de kosten moet je weten uit hoeveel personen jouw huishouden bestaat en of er schulden zijn. De kosten worden elk jaar bepaald door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK).

Doet de bewindvoerder extra werk? Dan vraagt hij of zij toestemming aan de rechter om hiervoor een rekening te mogen sturen. Voorbeelden van extra werkzaamheden zijn: de verkoop van een huis, het oplossen van een schuld of het beheer van een PGB.

Bureau BBW hanteert de volgende tarieven:

Als de bewindvoerder extra werkzaamheden moet verrichten, vraagt hij aan de kantonrechter toestemming om dit in rekening te mogen brengen. Voorbeelden van extra werkzaamheden zijn: de verkoop van een huis, werkzaamheden in verband met problematische schulden of het beheer van een PGB.

Als de klant een laag inkomen heeft, verstrekt de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind. Bureau BBW vraagt de bijzondere bijstand aan.

Eenpersoons huishouden Per maand 2024  
Standaard (zonder problematische schulden) € 110,00  
Alleenstaande met problematische schulden  € 142,25  

 

Tweepersoons huishouden (Professioneel bewindvoerder) Per maand 2024  
Beiden standaard (60% van 22+22 uur) € 131,83  
Waarbij 1 partner met problematische schulden  € 151,33

 

Beiden schulden (60% van 22+22 uur) € 170,67  

 

Intake alleenstaande Per intake 2024

De beloning voor aanvangswerkzaamheden indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd.

€ 465,00
De beloning voor aanvangswerkzaamheden indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind geen budgetbeheer heeft gevoerd. € 621,00

 

Intake met partner Per intake 2024
De beloning voor aanvangswerkzaamheden indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd.

€ 557,00
De beloning voor aanvangswerkzaamheden indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind geen budgetbeheer heeft gevoerd. € 745,00

 

Extra werkzaamheden, tarieven zijn inclusief BTW 2024
Voor de verkoop of ontruiming van een woning € 388,00
Eindrekening en -verantwoording € 233,00
Eindrekening en -verantwoording met partner € 280,00

 

Heb je een laag inkomen? Dan kan je gemeente via bijzondere bijstand je helpen met de kosten voor beschermingsbewind. Bureau BBW vraagt dit voor je aan.

 

Wie betaalt voor beschermingsbewind?

Je betaalt zelf voor het beschermingsbewind. Kan dit niet omdat je hiervoor niet genoeg inkomen hebt? Dan vragen wij bijzondere bijstand voor jou aan bij de gemeente. De kosten worden dan door de gemeente betaald. Op die manier kan iedereen die het nodig heeft beschermingsbewind krijgen. Ook de rechter kijkt naar jouw situatie en geldzaken. Er is altijd een oplossing zodat de kosten geen reden zijn om niet in beschermingsbewind te kunnen.

 

Beschermingsbewind stoppen

Je kunt het beschermingsbewind stoppen als je zelf weer je geldzaken kunt regelen. Dan is je situatie verbeterd en heb je geleerd om zelf besluiten over je geld te nemen.

Je vraagt de rechter om het beschermingsbewind te stoppen. De rechter bepaalt of het een goed idee is om te stoppen. Als de rechter jouw verzoek goedkeurt, zal de bewindvoerder stoppen met zijn of haar taken. Je hebt dan zelf weer de verantwoordelijkheid over jouw geldzaken.

Voor veel klanten is dit een belangrijke mijlpaal. Bij Bureau BBW werken we hier samen naar toe. We helpen je bij elke stap naar het zelf regelen van je geldzaken. Zo weten we zeker dat je het goed kunt.

Zoek jij hulp bij je geldzaken? Denk jij dat beschermingsbewind de oplossing is voor jou? Mail dan naar BBW@kbnl.nl of bel ons op 088 62 62 777. Wij beantwoorden graag al jouw vragen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 11.30.

 

Bureau BBW is een speciale afdeling van Kredietbank Nederland, die zich richt op beschermingsbewind. Wij staan klaar om jou vooruit te helpen!