Geld lenen

Krediet bedrag € 12 mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Jaarlijks kostenpercentage in % Effectieve maandrente in %
               
5.000,00 442,79 233,91 164,59 130,14 109,65 12,0 0,948
               
2.500,00 221,39 116,96 82,29 65,07 54,83 12,0 0,948
               
1000,00 88,56 46,78 32,92 26,03 21,93 12,0 0,948
               
* De kredietverlening heeft betrekking op het totale kredietbedrag. Andere kredietbedragen en tussenliggende looptijd op aanvraag. Verstrekking onder voorbehoud door Kredietbank Nederland. Toetsing en registratie bij het BKR door Kredietbank Nederland.
* Bovenstaande rekenvoorbeeld geldt voor onze persoonlijke leningen.


Soms zijn er onverwachte kosten. Als je wasmachine kapot gaat bijvoorbeeld. Of als je rekeningen hoger zijn dan je dacht. Hoe betaal je dat als je niet genoeg spaargeld hebt? Kopen en achteraf betalen is vaak duur en ook een lening bij een bank of bedrijf afsluiten kost veel geld.

Daarom hebben wij een andere oplossing. Je kunt soms bij ons een sociale lening aanvragen.

 

Een sociale lening krijg je van ons via jouw gemeente. Je gemeente kijkt naar de mogelijkheden voor jou om een sociale lening aan te vragen, zij bepalen de regels voor een sociale lening. Je inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het minimumloon. Je betaalt de rente die door jouw gemeente wordt gebruikt. Woon je in ons werkgebied en kun je een sociale lening krijgen dan vraag je via jouw gemeente de lening aan.

 

Soms kun je een lening aanvragen zonder een aanvraag bij je gemeente. Dit is dan een persoonlijke lening. De mogelijkheden om een persoonlijke lening aan te vragen zijn zeer minimaal. Wij houden ons aan een aantal regels. Je moet in ieder geval ouder zijn dan 18 jaar en wonen in ons werkgebied. 

Lening aanvragen

Veelgestelde vragen

Lening

Het bedrag dat je kunt lenen, hangt af van verschillende dingen. Wij kijken naar je situatie thuis, inkomen en de hoogte van jouw vaste kosten. Wij kunnen je laten weten hoeveel je kunt lenen als we dit weten.

Je kunt dit aanvraagformulier gebruiken.

De rente hangt af van het bedrag dat je leent. Je kunt hier een overzicht bekijken van de rente.

Je kunt bij ons soms geld lenen als je achterstanden op een andere lening hebt en dit bij het BKR bekend is. Niet iedereen kan dan een lening krijgen, hiervoor vragen we eerst naar jouw gegevens. We bekijken dan of je een lening krijgt. 

Bij een herfinanciering worden je schulden in één keer helemaal terugbetaald aan de bedrijven en organisaties waar je een schuld hebt. Je betaalt iedere maand aan ons een deel van de aflossing en de rente terug. 

Bij een saneringskrediet worden je schulden voor een deel terugbetaald aan de bedrijven en organisaties waar je een schuld hebt. De rest van je schuld hoef je dan niet meer terug te betalen. Je betaalt aan ons iedere maand een deel van de lening en de rente terug. 

Nee, wij verstrekken leningen zonder gebruik te maken van een tussenpersoon.

Bij het aanvragen van een lening ben je verplicht om legitimatie (zoals rijbewijs of identiteitskaart) te laten zien.

Heb je een laag inkomen en is dat de reden om bij ons een lening aan te vragen, dan is het nodig om te laten zien dat je inkomen lager is dan 130% van het minimumloon. Dit kan bijvoorbeeld een loonstrook zijn.

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit dan is het nodig dat je een verblijfsvergunning hebt voor de duur van de lening.

Wij gaan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) na of je daar aangemeld bent. Zo voorkomen wij dat je teveel geld leent en problemen krijgt met terugbetalen van de lening.

Wij melden alle leningen aan bij het BKR. Ook achterstanden in het terugbetalen van de lening moeten wij melden aan het BKR.

Met de informatie over je inkomen en je vaste kosten berekenen wij hoeveel je iedere maand kunt aflossen. Als je geen lening kunnen krijgen sturen wij je hierover een bericht. 

Voor een lening kijken wij naar je inkomen, je lasten en de mogelijkheid die je hebt om de lening af te lossen.

Inkomen: Wij rekenen uit hoeveel je iedere maand kunt aflossen, we kijken hiervoor naar hoeveel inkomen je hebt. Soms kijken we ook naar het inkomen van je partner. 

Lasten: Je vaste kosten zijn ook belangrijk. Op het aanvraagformulier geef je een aantal vaste kosten al aan zoals je huur of hypotheek, je kosten voor gas, water en elektra en andere vaste kosten zoals abonnementen.

Aflossen lening: Wij rekenen uit welk bedrag je iedere maand kunt terugbetalen. Ook vragen wij bij het BKR of je leningen hebt of hebt gehad en of je deze goed hebt terugbetaald. 

Voorbeeld 1
2 personen
Aanvraag voor een persoonlijke lening: € 5.000,00
Inkomen netto per maand (totaal vast gezinsinkomen) : € 1.500,00
Uitgaven per maand voor

- huur: € 375,00
- gas, water en elektra: € 225,00
- huishoudelijk lasten: € 200,00

Er zijn geen andere betalingsverplichtingen, eerdere leningen zijn altijd goed terugbetaald en de maandelijkse kosten kunnen terugbetaald worden. Wij kunnen een persoonlijke lening van € 5.000,00 geven. De maandtermijn bedraagt € 164,59 voor 36 maanden.

 

Voorbeeld 2
alleenstaande
Aanvraag voor een persoonlijke lening: € 3.000,00
Inkomen netto per maand: € 1.280,00
Uitgaven per maand voor

- huur: € 300,00
- gas, water en elektra: € 150,00
- huishoudelijk lasten: € 150,00

Er zijn geen andere betalingsverplichtingen, eerdere leningen zijn altijd goed terugbetaald en de maandelijkse kosten kunnen terugbetaald worden. Wij kunnen een persoonlijke lening van € 3.000,00 geven. De maandtermijn bedraagt € 98,75 voor 36 maanden.  

Voor het lenen van geld betaal je kosten (geld lenen kost geld). 

Bij de start van de lening maken wij afspraken met je over het terugbetalen van deze kosten. Dit doen wij door een vast bedrag af te spreken dat je ieder jaar betaalt voor het totale bedrag dat je bij ons hebt geleend. Dit noemen wij het jaarlijkse kostenpercentage. Dit is hetzelfde als de rente in de tabellen. 

Met de rente kun je verschillende leningen met elkaar vergelijken.

Als je een lening krijgt dan sturen wij je een overeenkomst om te ondertekenen. Daarbij zitten ook onze Algemene Voorwaarden. Voordat je de overeenkomst ondertekent is het belangrijk dat je de Algemene Voorwaarden leest. Wij zijn verplicht om je te wijzen op het bestaan van de Algemene Voorwaarden, voordat je de overeenkomst tekent. Je krijgt twee exemplaren van de overeenkomst en op beide exemplaren zet je je handtekening. Eén exemplaar stuur je vervolgens naar ons terug. Deze bewaren we in je klantdossier. Het andere exemplaar is voor jezelf.

Als je een maand niet kunt aflossen dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk met ons mailt of belt. Wij zoeken dan samen met jou naar een oplossing.

Je kunt een lening eerder helemaal of in een deel aflossen. Bel of mail hiervoor met je contactpersoon. 

De rente kan ieder jaar per 1 januari en 1 juli veranderd worden. De rente voor saneringskredieten en sociale leningen bepalen de gemeenten waarvoor wij de leningen geven.

Ja, al onze medewerkers hebben een Wft certificaat. Wft staat voor de Wet financieel toezicht.