Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is de situatie waarin een bewindvoerder jouw financiële zaken regelt. Dit gebeurt als iemand vanwege lichamelijke en/of psychische problemen dat (tijdelijk) niet zelf kan, of als er problematische schulden zijn.  

Waarom wordt beschermingsbewind ingezet?

Beschermingsbewind heeft als doel om de bezittingen van iemand te beschermen tegen misbruik, of onkunde van diegene of anderen. De beschermingsbewindvoerder is verantwoordelijk voor een goed beheer van financiën.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Als iemand vanwege lichamelijke of psychische problemen (tijdelijk) niet zelf zijn financiën kan regelen, kan beschermingsbewind ingeschakeld worden. Ook kan beschermingsbewind uitgesproken worden als er problematische schulden zijn.

Wat zijn de gevolgen?

De beschermingsbewindvoerder regelt de financiën van de klant, maar hij doet dit niet alleen. Voor grote uitgaven heeft hij toestemming van de klant of de kantonrechter nodig. Ook legt de beschermingsbewindvoerder jaarlijks verantwoording aan de klant en kantonrechter af. 

Beschermingsbewind is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als het beschermingsbewind moet worden opgeheven, gebeurt dit via de kantonrechter. De kantonrechter heft het beschermingsbewind op als de redenen voor het bewind niet meer aanwezig zijn.