Opdrachtgevers

Kredietbank Nederland ziet het als haar missie om samen met opdrachtgevers, netwerkpartners en branchegenoten de taboes rondom schulden te doorbreken. Samen kunnen we de schuldenproblematiek preventief te lijf gaan en de drempels voor de toegang tot schuldhulpverlening verlagen.

Opdrachtgevers

Wij werken samen met een breed scala aan opdrachtgevers, waarin gemeenten de grootste groep vormen. Dankzij onze kennis en ervaring leveren wij standaard maatwerk aan onze opdrachtgevers. Mede daardoor werken steeds meer opdrachtgevers met ons samen.

Schuldeisers

Een goede samenwerking met schuldeisers vinden wij belangrijk. Alleen samen kunnen wij ons uitgangspunt 'alles wordt afbetaald' bereiken en tot een duurzame oplossing komen voor zowel klant als schuldeiser. Kredietbank Nederland wijkt vanzelfsprekend nooit af van de gelijkberechtiging van schuldeisers. De Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK is voor ons hierbij leidend.

Ketenpartners

Kredietbank Nederland werkt altijd nauw samen met ketenpartners. De samenwerking kan variëren van slechts een ‘verwijsbriefje’ van de verwijzer tot een volledige samenwerking (met meerdere instanties), wat leidt tot een gezamenlijk overeengekomen hulpplan.

Wil je iemand verwijzen of samenwerken aan een hulpplan voor een van jouw klanten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen komen we vast en zeker tot een duurzame oplossing.