Kosten

Er zijn kosten verbonden aan Beschermingsbewind. De tarieven worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK). Er geldt een vast tarief voor de intakekosten en de standaard werkzaamheden.

Als de bewindvoerder extra werkzaamheden moet verrichten, vraagt hij aan de kantonrechter toestemming om dit in rekening te mogen brengen. Voorbeelden van extra werkzaamheden zijn: de verkoop van een huis, werkzaamheden in verband met problematische schulden of het beheer van een PGB.

Als de klant een laag inkomen heeft, verstrekt de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind. Bureau BBW vraagt de bijzondere bijstand aan.

Eenpersoons huishouden Per maand 2022 Per jaar 2022
Standaard (zonder problematische schulden) € 125,53 € 1.506,36
Alleenstaande met problematische schulden  € 162,44 € 1.949,28

 

Tweepersoons huishouden (Professioneel bewindvoerder) Per maand 2022 Per jaar 2022
Beiden standaard (60% van 22+22 uur) € 150,54 € 1.806,48
Waarbij 1 partner met problematische schulden  € 172,72

€ 2.072,64

Beiden schulden (60% van 22+22 uur) € 194,81 € 2.337,72

 

Intake alleenstaande Per intake 2022

De beloning voor aanvangswerkzaamheden indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd.

€ 531,19
De beloning voor aanvangswerkzaamheden indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind geen budgetbeheer heeft gevoerd. € 709,06

 

Intake met partner Per intake 2022
De beloning voor aanvangswerkzaamheden indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd.

€ 636,46
De beloning voor aanvangswerkzaamheden indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind geen budgetbeheer heeft gevoerd. € 850,63

 

Extra werkzaamheden, tarieven zijn inclusief BTW 2022
Voor de verkoop of ontruiming van een woning € 442,86
Eindrekening en -verantwoording € 266,20
Eindrekening en -verantwoording met partner € 319,44