Organisatie

Directie
 • H. (Hans) van der Meulen, algemeen directeur
 • Drs. F.W. (Frank) Dijkstra, financieel directeur
Management
 • M. (Maria) Hutten, hoofd personeel en organisatie
 • H. (Haydi) Ponit, operationeel manager
 • H. (Hans) Zandleven, hoofd informatiemanagement en facilitair
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Kredietbank Nederland.

 • T. (Tom) van Mourik, voorzitter
 • A.H.J. (Guus) Alfrink, vice-voorzitter
 • Drs. P.A. (Paul) van den Brom
 • Mr. I. (Ineke) Grijpma
 • A.M. (Alice) Muller
Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het te volgen beleid bij Kredietbank Nederland.

 • Mevrouw E. (Ellen) Bruins Slot, voorzitter
 • De heer M. (Marcel) Bos, vicevoorzitter
 • De heer P. (Paul) Otter
 • De heer B. (Bert) Bezoen
 • De heer J. (Jeroen) van den Werken
 • De heer J. (Jitze) Bok
 • De heer R.A.F. (Fred) Jansen
 • Mevrouw V. (Vivian) den Hartogh
 • Mevrouw P. (Pauline) van Esterik
 • Mevrouw M. (Martine) Huizinga
Nieuws & artikelen

Lees meer
Digitale nieuwsbrief

Opleidingfonds ‘TechMeUp’ en Kredietbank Nederland maken rentevrij studievoorschot mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen

Lees meer
Opleidingfonds ‘TechMeUp’ en Kredietbank Nederland maken rentevrij studievoorschot mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen

Lees meer
Een beetje lucht - krantenartikel