Organisatie

Directie
 • J.H. (Hans) van der Meulen, algemeen directeur
 • H. (Henk) de Groot, interim financieel directeur
Management
 • M. (Maria) Hutten, hoofd personeel en organisatie
 • H. (Haydi) Ponit, operationeel manager
 • H. (Hans) Zandleven, hoofd informatiemanagement en facilitair
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Kredietbank Nederland.

 • De heer S. (Sjoerd) Feitsma, voorzitter
 • De heer J.A. (Joost) Brouwer, vice-voorzitter
 • De heer Drs. P.A. (Paul) van den Brom
 • Mevrouw Mr. I. (Ineke) Grijpma
 • Mevrouw A.M. (Alice) Muller
Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het te volgen beleid bij Kredietbank Nederland.

 • Mevrouw E. (Ellen) Bruins Slot, voorzitter
 • De heer M. (Marcel) Bos, vicevoorzitter
 • De heer P. (Paul) Otter
 • De heer B. (Bert) Bezoen
 • De heer J. (Jeroen) van den Werken
 • De heer J. (Jitze) Bok
 • Mevrouw V. (Vivian) den Hartogh
 • Mevrouw P. (Pauline) van Esterik
 • Mevrouw M. (Martine) Huizinga