Klachtenprocedure

Heb je een klacht over jouw bewindvoerder? Dat spijt ons. Je kunt de volgende stappen nemen om een klacht in te dienen:

Bezwaar

Een bezwaar kun je inleveren bij de bewindvoerder. De bewindvoerder probeert je bezwaar per telefoon, brief of e-mail, in overleg met jou, op te lossen. Lukt dat niet, dan laat de bewindvoerder dit aan zijn leidinggevende weten. De leidinggevende van de bewindvoerder bekijkt je bezwaar en probeert het op te lossen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou en je bewindvoerder. 

Als het bezwaar niet wordt opgelost, dan kun je een klacht opsturen. 

Indienen van klachten

Als je een bewindvoerder hebt kun je een klacht indienen. Dit kan volgens de regels in artikel 432, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Klachten kun je per post of per e-mail opsturen: 

Kredietbank Nederland
T.a.v. de directie
Postbus 7695
8903 JR Leeuwarden

directiesecretariaat@kbnl.nl

Schrijf in je klacht in ieder geval: 

  • Je naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van de klacht;
Behandeling

De directie kan een medewerker aanwijzen om je klacht te behandelen. Je krijgt binnen één week een bericht van ons. Daarin staat dat wij de klacht gekregen hebben. En er staat in hoe wij je klacht gaan afhandelen. 

We behandelen je klacht niet als je voor dezelfde klacht een rechter vraagt om de klacht te behandelen.

Afhandeling

Na 4 weken krijg je van ons een brief of een e-mail. Daarin staat hoe we je klacht hebben afgehandeld. Soms wordt je uitgenodigd om meer uitleg te geven over je klacht. 

Als je klacht niet terecht is dan laten we je weten waarom we dat vinden. Als je klacht wel terecht is, dan laten we je weten hoe we verder gaan met je bewind. 

Beroepsmogelijkheden

Als je het oneens bent met ons, omdat wij vinden dat je klacht niet terecht is, dan kun je in beroep gaan bij de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt hoe hij met je klacht omgaat. We laten je in een brief of e-mail weten dat je bij de kantonrechter in beroep kunt gaan.

Registratie van klachten

De directie schrijft alle klachten op in een overzicht. We schrijven in dat overzicht deze gegevens op: 
a. Je naam en adres;
b. de klacht, met daarbij de datum waarop de klacht ontvangen is;
c. een omschrijving van de klacht zelf en wat voor klacht het is;
d. een beschrijving van de manier waarop wij de klacht hebben behandeld, en de datum van afhandeling.