Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind betekent dat een bewindvoerder de geldzaken voor iemand regelt. Dit kan zijn omdat iemand lichamelijke en/of psychische problemen heeft en daardoor niet voor de geldzaken kan zorgen. Bewindvoering kan ook omdat er schulden zijn.  

Waarom wordt beschermingsbewind ingezet?

Het doel van beschermingsbewind is om de bezittingen (geld of spullen) van iemand te beschermen tegen misbruik, of onkunde van diegene of anderen. De beschermingsbewindvoerder is verantwoordelijk voor een goed beheer van het geld.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Als iemand vanwege lichamelijke of psychische problemen (tijdelijk) niet zelf zijn geldzaken kan regelen, kan beschermingsbewind een goed idee zijn. Ook kan beschermingsbewind nodig zijn als er ernstige schulden zijn.

Wat zijn de gevolgen?

De beschermingsbewindvoerder regelt de geldzaken van de klant, maar hij doet dit niet alleen. Voor grote uitgaven heeft hij toestemming van de klant of de kantonrechter nodig. Ook stuurt de beschermingsbewindvoerder ieder jaar een rapport naar de klant en de kantonrechter. Dit is de jaarlijkse verantwoording en daar staat in wat de beschermingsbewindvoerder dat jaar allemaal gedaan heeft met de geldzaken van de klant.

Beschermingsbewind is vrijwillig maar er zijn wel regels. Als het beschermingsbewind gestopt moet worden, gebeurt dit via de kantonrechter. De kantonrechter stopt het beschermingsbewind als hier genoeg reden voor is.