Kredietverlening

De voorwaarden waaronder wij leningen verstrekken zijn verschillend en worden op basis van maatwerk samen met u als opdrachtgever vastgesteld.

Wij verstrekken een lening aan klanten boven de 18 jaar waarbij één van de onderstaande situaties van toepassing is:

  • De klant heeft een laag inkomen en verdient niet meer dan 130% van het minimumloon
  • De klant heeft een achterstandmelding bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)
  • De klant kan (aantoonbaar) geen lening krijgen bij een andere kredietverstrekker
  • De klant kan op grond van zijn leeftijd geen krediet krijgen(bijv. 65+)
  • De klant heeft problematische schulden
  • De klant heeft een tijdelijke verblijfsvergunning

Wij maken onderscheid tussen vijf soorten leningen: sociale leningen, persoonlijke leningen, herfinanciering, saneringskrediet en maatwerk leningen waarbij wij ons werk baseren op de Wet op het consumentenkrediet (wck) en de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Sociale leningen worden via een gemeente aangevraagd en zijn alleen bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Hierbij fungeert Kredietbank Nederland als voorliggende voorziening van de gemeente. Het gaat vaak om leningen met een specifiek doel, waarvoor de gemeente het beleid vaststelt.

Persoonlijke leningen kunnen door iedere inwoner die aan de voorwaarden voldoet worden aangevraagd. De lening aanvraag gaat buiten de gemeente om en wordt door de inwoner rechtstreeks bij Kredietbank Nederland aangevraagd.

Bij een herfinanciering is sprake van een (dreigende) problematische schuldensituatie en worden de schulden van de klant door de verstrekte lening in één keer volledig terugbetaald aan de schuldeisers. Deze lening wordt verstrekt als oplossing bij vroegsignalering of in een schuldhulpverleningstraject. De klant heeft na verstrekking van de lening nog één aflosverplichting bij Kredietbank Nederland.

Saneringskredieten verstrekt Kredietbank Nederland bij een problematische schuldensituatie als oplossing in een schuldhulpverleningstraject. Het saneringskrediet is een schuldregelingsvorm. Met deze lening wordt de totale schuld afgekocht tegen finale kwijting. De klant heeft na verstrekking van de lening nog één aflosverplichting bij Kredietbank Nederland.

Maatwerk leningen verstrekt Kredietbank Nederland op projectbasis aan specifieke doelgroepen. Hierbij is altijd een derde partij betrokken waarmee afspraken worden gemaakt om de kredietverstrekking mogelijk te maken. De leningen worden verstrekt aan mensen die geen gebruik kunnen maken van bestaande regelingen omdat ze niet aan de criteria voldoen. Voorbeelden zijn duurzaamheidsleningen, VVE financiering en jongerenkredieten.