• 31 oktober 2018

  Hans van der Meulen nieuwe algemeen directeur Kredietbank Nederland

  Hans van der Meulen is door de Raad van Toezicht per 1 december 2018 benoemd als algemeen directeur van Kredietbank Nederland. Lees meer »

 • 4 september 2018

  2e Onderzoeksrapport ‘Lezen is niet Begrijpen’

  Beperkte leesvaardigheid maakt omgaan met financiele problemen moeilijk. Een gebrekkig tekstbegrip, schaamte en stress weerhouden mensen met leesproblemen ervan hulp te zoeken. Dit blijkt uit vervolgonderzoek naar de invloed van leesvaardigheden op schuldenproblematiek onder klanten met schulden. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft het onderzoeksrapport op 4 september jl. in… Lees meer »

 • 21 juni 2018

  Wijziging in inkomen en vaste lasten

  Per 1 juli 2018 kunnen er wijzigingen zijn in de hoogte van uw inkomen en vaste lasten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben uw inkomensbeheer of schuldregeling. Wilt u wijzigingen met betrekking tot uw inkomen en vaste lasten tijdig aan ons doorgeven, zodat we samen orde op zaken kunnen stellen. Lees meer »

 • 25 mei 2018

  Vernieuwde privacyverklaring online

  Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook Kredietbank Nederland is flink aan de slag geweest om te voldoen aan de nieuwe eisen. Een vernieuwde privacyverklaring is daar uiteraard onderdeel van. Deze staat nu online. De verklaring is uitgebreid met een specifiekere omschrijving van de persoonsgegevens die wij kunnen opvragen. Ook wordt uitgelegd op welke… Lees meer »

 • 23 mei 2018

  Kabinet wil schuldproblematiek aanpakken

  Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, heeft bekendgemaakt welke stappen er worden genomen om mensen met schulden te helpen. Er zijn 40 acties opgesteld waarmee het kabinet de komende jaren de schuldproblematiek aanpakt. Zo moet het makkelijker worden om aan te kloppen bij schuldhulpverlening en gaan incassokosten voor kleine boetes omlaag. Ook het… Lees meer »