Opleidingfonds ‘TechMeUp’ en Kredietbank Nederland maken rentevrij studievoorschot mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen

donderdag 12 november 2020

Kredietbank Nederland verstrekt rentevrije leningen aan deelnemers uit het opleidingsfonds ‘TechMeUp’. TechMeUp maakt het omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen mogelijk een IT opleiding te volgen.  Het is daarmee het eerste fonds dat zich specifiek richt op inclusieve (om)scholing en diversiteit in tech. Het opleidingsfonds haalde de afgelopen maanden 375.000 euro op uit het bedrijfsleven.

Omscholing naar een baan in IT is kostbaar. Naast opleidingskosten hebben omscholers vaak te maken met extra uitgaven. Bijvoorbeeld kinderopvangkosten voor alleenstaande ouders, het wegvallen van inkomsten uit een baan, of extra reiskosten. “Dit werpt gelijk een gigantische barrière op en maakt omscholing naar IT voor bepaalde groepen onbereikbaar, terwijl zowel vraag naar als aanbod van (potentieel) IT-talent enorm is. Dat is scheef en werkt kansenongelijkheid in de hand”, aldus Nikky Hofland, managing director TechMeUp. “Het TechMeUp fonds wil deze barrière doorbreken met een rentevrij studievoorschot waarmee studenten hun leven en opleiding draaiende kunnen houden tijdens het studeren. Niet met een gift maar met een voorschot. Een investering in jezelf”.

 

Van kredietverlening naar partner in opleidingsfonds

“Het is voor ons eigenlijk een heel logische stap”, aldus Hans van der Meulen, algemeen directeur Kredietbank Nederland. Kredietbank Nederland richt zich in de eerste plaats op schuldhulpverlening en sociale kredietverlening, vaak met behulp van een saneringskrediet. “Het helpen om een opleidingsperiode financieel te overbruggen, en daarmee van werk naar werk over te stappen is in deze Coronacrisis van toegevoegde waarde. De kans dat mensen dan geldzorgen krijgen is daarmee een stuk kleiner. Het feit dat juist ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving toegang tot TechMeUp krijgen maakt het alleen maar waardevoller.”

 

Groeiend tekort aan IT’ers Het tekort aan IT-talent is al sinds jaar en dag een groeiend probleem. De aanhoudende coronacrisis versnelt de digitale transformatie in veel sectoren aanzienlijk, en maakt om- en bijscholing urgenter dan ooit. “Private opleiders hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het vergroten van kansengelijkheid in educatie. In het eerste jaar streven we naar het mogelijk maken van een studievoorschot voor 150 IT-talenten. Daarvoor hebben we 500.000 euro nodig. Tegelijkertijd willen we TechMeUp verder opschalen door opleiders toe te voegen en extra donaties op te halen, zodat nog meer IT-talent zich kan ontwikkelen”, zegt mede-initiatiefnemer en bestuurslid Peter van Sabben.

 

Hoe TechMeUp werkt Het opleidingsfonds haalde de afgelopen maanden 375.000 euro op van ngo’s, overheid, bedrijfsleven en vermogende particulieren die willen investeren in sociale impact en digitaal onderwijs. De donaties worden gebruikt om de rentevrije om- en bijscholingsinvesteringen te doen, variërend van 2.500 tot 7.500 euro. Hiervoor wordt samengewerkt met partner Kredietbank Nederland. Studenten betalen het studievoorschot na het vinden van een baan zonder rente terug. De eerste donatie aan TechMeUp kwam van Rabobank Amsterdam. “Omdat we omscholing, diversiteit en kansengelijkheid belangrijke pijlers vinden voor een leefbare stad, stapten we vol overtuiging als eerste partner in het fonds. We nodigen anderen partijen uit om mee te doen zodat we samen een verschil kunnen maken”, aldus Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam.

 

Over TechMeUp TechMeUp is een non-profit opleidingsfonds gericht op het vergroten van de toegang tot digitale training voor ondervertegenwoordigde groepen in tech, door financiële barrières weg te nemen. Dit draagt bij aan inclusie en kansengelijkheid in de Nederlandse tech-sector. Kijk voor meer informatie op: www.techmeup.nl

 

Over Kredietbank Nederland Kredietbank Nederland is een sociale bank zonder winstoogmerk, voor iedereen die te maken krijgt met schulden of financiële vragen heeft. Door het inzetten van schuldhulpverlening, inkomensbeheer en kredietverlening helpt Kredietbank Nederland mensen op weg naar een financieel gezonde toekomst. Met als doel: financieel gezond zijn, worden en blijven.

Nieuws & artikelen

Lees meer
Digitale nieuwsbrief

Opleidingfonds ‘TechMeUp’ en Kredietbank Nederland maken rentevrij studievoorschot mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen

Lees meer
Opleidingfonds ‘TechMeUp’ en Kredietbank Nederland maken rentevrij studievoorschot mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen

Lees meer
Een beetje lucht - krantenartikel