Organisatie

Directie
 • J.H. (Hans) van der Meulen, algemeen directeur
 • P. (Patricia) Stenekes, financieel directeur
Managementteam
 • H. (Haydi) Ponit, operationeel manager
 • H. (Hans) Zandleven, hoofd informatiemanagement en facilitair
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij Kredietbank Nederland.

 • De heer S. (Sjoerd) Feitsma, voorzitter
 • De heer J.A. (Joost) Brouwer
 • Mevrouw C. (Carry) Goedhart
 • De heer H. (Henk) de Groot
 • Mevrouw A.M. (Alice) Muller
Raad van Advies

De Raad van Advies geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over het beleid door Kredietbank Nederland.

 • De heer L. (Libbe) de Vries, voorzitter 
 • Mevrouw C. (Carolien) de Pee, vicevoorzitter 
 • De heer P. (Paul) Otter
 • De heer B. (Bert) Bezoen
 • De heer J. (Jeroen) van den Werken
 • De heer J. (Jitze) Bok
 • Mevrouw V. (Vivian) den Hartogh
 • Mevrouw M. (Martine) Huizinga