Toeslagenaffaire

Bij de Belastingdienst is veel fout gegaan met de kinderopvangtoeslag. Dit noemen we de toeslagenaffaire. Veel mensen hebben hierdoor schulden. De Belastingdienst werkt aan een oplossing voor deze schulden. Wij vroegen je om je bij ons te melden als je denkt dat je gedupeerde bent of als je je bij de Belastingdienst hebt aangemeld als gedupeerd. Hieronder lees je wat wij voor je doen.

Begrippenlijst:

Aflossen: Het bedrag dat je aan ons betaalt en dat wij sparen voor je schuldeisers.

Compensatiebedrag: Dit is het bedrag dat je van de Belastingdienst ontvangt omdat je gedupeerde bent. Dit is altijd minimaal €30.000,-

Consumptief krediet: Bijvoorbeeld persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, negatieve saldo's op betaalrekeningen, aankoop op afbetalingen en huurkoop.

Gedupeerde: Je bent gedupeerde als de Belastingdienst vindt dat je onterecht geld van de kinderopvangtoeslag aan de Belastingdienst terug moest betalen. Als je gedupeerde bent ontvang je het compensatiebedrag van minimaal €30.000,-.

Informele schulden: Bijvoorbeeld een lening bij een vriend of familielid. 

Kwijtschelden: Je hoeft je schuld niet meer terug te betalen.

Private schuldeisers: Alle bedrijven die nog geld van je krijgen, behalve overheidsinstanties.

Publieke schuldeisers: De overheidsinstanties die nog geld van je krijgen. Dit zijn: Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, gemeenten, LBIO, SVB, UWV en waterschappen.

Schuldregeling: Je hebt bij ons een schuldregeling als wij met je schuldeisers een oplossing hebben afgesproken voor je schulden.

Saneringskrediet: Een lening die we hebben gebruikt voor het oplossen van je schulden.

Veelgestelde vragen

Als je denkt dat je gedupeerde bent kun je je hiervoor melden bij de Belastingdienst. Dat doe je door de Belastingdienst te bellen op telefoonnummer: 0800-2358358. Je kunt de Belastingdienst bellen van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag kun je bellen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op de website van de Belastingdienst kun je ook een terugbelverzoek achter laten (https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden-voor-herstel/).

Geef aan je contactpersoon van Kredietbank Nederland door dat je je hebt gemeld als gedupeerde of dat je gedupeerde bent. Je kunt je contactpersoon hierover bellen (via 088-6262777) of een e-mail sturen naar info@kbnl.nl

Je hebt al een schuldregeling bij ons:
Zijn je schuldeisers al akkoord gegaan met een schuldregeling én heb je van de Belastingdienst het compensatiebedrag ontvangen? Dan schorten we je schuldregeling op. Dat betekent dat je niet meer hoeft af te lossen. De Belastingdienst werkt op dit moment aan een oplossing voor je schulden. Dit wachten we af. Je schuldeisers hebben we hierover een bericht gestuurd.

Zodra we meer weten van de Belastingdienst dan melden we het aan je.  

Je hebt nog geen schuldregeling bij ons, maar je hebt wel een schuldregeling aangevraagd:
Zijn je schuldeisers nog niet akkoord gegaan met een schuldregeling én heb je van de Belastingdienst het compensatiebedrag ontvangen? Dan gaan we door met je schuldregeling totdat we weten hoe hoog je schulden zijn. Je hoeft niet af te lossen.

We doen nog geen voorstellen aan je schuldeisers omdat we verwachten dat je schulden (bijna) helemaal door de Belastingdienst opgelost worden. We melden het zodra we hier meer over weten.

 

Heb je een saneringskrediet bij ons én heb je van de Belastingdienst het compensatiebedrag ontvangen? Dan hoef je niet meer af te lossen aan je lening.

De Belastingdienst heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over de schulden die kwijtgescholden of overgenomen worden. Hierin staan ook de schulden die niet kwijtgescholden of overgenomen worden. Dit is nog een voorstel, pas als de Tweede Kamer hierover een besluit heeft genomen is er zekerheid.

Hieronder vind je informatie over het voorstel dat de Belastingdienst heeft gedaan:   

Publieke schulden
De publieke schulden die hieronder staan en die zijn ontstaan voor 31 december 2020, worden kwijtgescholden.

 • Belastingschulden en openstaande vergrijpboetes van die schulden (bijvoorbeeld, inkomstenbelastingen of motorrijtuigenbelastingen);
 • Toeslagschulden en openstaande boetes van die schulden (bijvoorbeeld terugvorderingsbeschikkingen toeslagen, denk huur, zorg of kinderopvangtoeslag);
 • Schulden als gevolg van lokale heffingen (Onroerendezaakbelasting, waterschapslasten, riool- en afvalstoffenheffing);
 • Boetes die zijn opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (“Wet Mulder”, veelal verkeersboetes), inclusief verhogingen en overige kosten;
 • Opslagkosten en eventuele executiekosten van het LBIO door achterstallige betalingen aan partneralimentatie en kinderalimentatie;
 • Terugvorderingen van uitkeringen en leningen in het kader van inburgering, en openstaande bestuurlijke boetes in de sociale zekerheid en inburgering;
 • Studieleningen van DUO;
 • Bestuursrechtelijke premies van wanbetalers van de zorgpremie;
 • Openstaande vorderingen van de eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ);
 • Openstaande vorderingen in het kader van het Persoonsgebonden Budget.


Private schulden
De private schulden die hieronder staan en die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021, worden door de Belastingdienst afbetaald:

 • Alle openstaande betalingsachterstanden en bijkomende kosten worden afbetaald (bijvoorbeeld een huurachterstand en incassokosten, of een betalingsachterstand bij een verzekering of abonnement). Deze schulden worden ook wel de opeisbare vorderingen genoemd.
 • In situaties waarbij een ouder een éénmalige vordering (bijvoorbeeld een tandartsrekening) niet heeft kunnen betalen binnen de daarvoor gestelde termijn, wordt dit gezien als een betalingsachterstand en wordt deze afbetaald.
 • Bij hypotheken kan het voorkomen dat na meerdere gemiste betalingen, de totale “hoofdsom” van de hypotheek opeisbaar wordt. In die situaties wordt het onderscheid tussen de (opeisbare) achterstallige betalingen enerzijds en de “hoofdsom” anderzijds hersteld. Dit betekent dat de (opeisbare) achterstallige betalingen wel worden gecompenseerd, en vervolgens een “normale” hypotheek overblijft.
 • In situaties waarbij door bijv. de betalingsachterstanden de gehele vordering (dus ook de “hoofdsom”) opeisbaar is geworden, wordt deze wel in zijn geheel betaald. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld consumptieve kredieten. Bij hypotheken is dit expliciet uitgezonderd.

Het voorstel van de Belastingdienst is om consumptieve kredieten en informele schulden niet af te betalen. Een achterstand op de terugbetaling van je consumptieve krediet wordt wel afbetaald.

Om te voorkomen dat er schrijnende situaties ontstaan wordt gewerkt aan een hardheidsclausule voor consumptieve kredieten en informele schulden. Dit betekent dat in uitzonderlijke situatie deze schulden wel worden overgenomen.  

Ook worden, net als bij publieke schulden, schulden ten gevolge van fraude of een misdrijf niet afbetaald.Het compensatiebedrag dat je ontvangt is bedoeld voor een nieuwe start. Dit bedrag gebruiken wij niet voor het aflossen van je schulden. Jij beslist waar dit bedrag voor wordt gebruikt. Als er wel schulden overblijven dan bespreken we met je hoe je deze schulden wilt oplossen.

Heb je beschermingsbewind bij ons? Dan werken wij volgens de aanbevelingen van de Rechtbank. Deze aanbevelingen kun je opvragen bij je bewindvoerder.

Nee. Alleen als je het compensatiebedrag hebt gebruikt om je schulden te betalen krijgt je dit bedrag terug. Het bedrag dat je eerder aan schulden hebt afbetaald krijgt u niet terug. 

De eerste stap is dat de Belastingdienst beoordeelt dat je gedupeerde bent. Als je gedupeerde bent ontvang je van de Belastingdienst het compensatiebedrag.

Inmiddels zijn veel publieke schuldeisers begonnen met het kwijtschelden van schulden. De Belastingdienst wil in augustus starten met het overnemen van private schulden voor de mensen die al een in schuldregeling zitten. De Belastingdienst heeft het plan om in september te beginnen met het overnemen van private schulden van mensen die nog niet in een schuldregeling zitten. Dit zijn plannen. Hoelang het precies gaat duren kunnen we helaas niet precies zeggen.

Wij vragen je om de volgende informatie aan ons door te geven:

 1. Als je je als gedupeerde hebt gemeld bij de Belastingdienst en klant bij ons bent. Bijvoorbeeld omdat je een schuldregeling, budgetbeheer, beschermingsbewind of een lening bij ons hebt.
 2. Als je het compensatiebedrag hebt ontvangen en klant bij ons bent. Bijvoorbeeld omdat je een schuldregeling, budgetbeheer, beschermingsbewind of een lening bij ons hebt.
 3. Als je gedupeerde bent en het bericht van je schuldeisers ontvangt dat je schuld is kwijtgescholden.
 4. Als je gedupeerde bent en je schuldeisers vragen je om je schuld te betalen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met je contactpersoon. Je kunt ons bellen op telefoonnummer: 088-6262777. Je kunt ook een e-mail sturen. Dat kan naar: info@kbnl.nl

Nieuws & artikelen

Daarom zijn we van vrijdag 24 mei om 16.00 uur tot zaterdag 25 mei om 17.00 uur dicht. Je kunt ons dan niet bellen, onze website bekijken of inloggen op Mijn Bankgemak. De verbetering is nodig om je beter te kunnen helpen. Sorry voor het ongemak

Lees meer
We gaan onze digitale systemen verbeteren

Lees meer
Betaling huishoudgeld met feestdagen

Het Noodfonds Energie betaalt een deel van je energierekening.

Lees meer
Controleer of je een deel van je energiekosten terug kunt krijgen