Algemeen

 • Wat kost het bellen naar Kredietbank Nederland?

  De kosten voor de beller naar ons landelijke telefoonnummer 088-6262777 zijn laag. Deze kosten zijn vergelijkbaar met een "lokaal tarief" wanneer wordt gebeld vanuit het vaste net, maar verschillen wel per telecom-provider. Wanneer dit nummer met een mobiele telefoon wordt gebeld, zijn de kosten echter aanzienlijk hoger en ook dan verschillen deze per provider.

 • Ik wil graag mijn gegevens wijzigen, hoe dat ik dat?

  U kunt een wijziging van uw gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven; schriftelijk (voorzien van handtekening), per e-mail of met behulp van Mijn Bankgemak. Wij adviseren u bij de wijziging de contracten toe te voegen. 

 • Kan ik iemand machtigen om mijn bankzaken voor mij af te handelen?

  Indien u wilt dat een derde namens u mag handelen, dan kunt een machtigingsformulier bij ons opvragen.

 • Ik wil graag een persoonlijk gesprek met een medewerker, kan dat?

  Of een persoonlijk gesprek tot uw mogelijkheden behoort, is van een aantal zaken afhankelijk. Indien u wilt weten wat uw mogelijkheden zijn, dan kunt u het beste contact met ons opnemen. 

 • Ik wil een klacht indienen, hoe doe ik dat?

  Klik op de volgende link voor meer informatie; Klachtenregeling

Lening

 • Hoeveel kan ik lenen?

  Het bedrag dat u kunt lenen, is afhankelijk van diverse zaken. Er wordt onder andere rekening gehouden met uw gezinssituatie, uw inkomen en de hoogte van uw vaste lasten. De Kredietbank kan pas een beoordeling geven over de hoogte van de lening als bovenstaande gegevens bekend zijn.

 • Hoe vraag ik een lening aan?

  U kunt dit aanvraagformulier gebruiken.

 • Hoeveel rente moet ik betalen?

  Het rentepercentage is afhankelijk van het bedrag dat u leent. U kunt hier een overzicht bekijken van de rentepercentages.
   

Schuldregeling

 • Moet ik betalen voor schuldhulp?

  De kosten voor schuldhulpverlening worden in principe gedragen door de gemeente waarin u woont. Elke gemeente heeft namelijk de plicht goede voorzieningen te treffen voor betrouwbare en deskundige schuldhulpverlening aan alle inwoners.

 • Moet mijn partner ook mee in de schuldregeling?

  Dat hangt af van uw samenlevingsvorm:

  • Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan bent u beiden aansprakelijk voor de schulden en moet u beiden de schuldregeling doorlopen.
  • Bent u getrouwd buiten gemeenschap van goederen, dus op huwelijkse voorwaarden? Dan zijn de partners ieder voor zich aansprakelijk voor hun eigen schulden. Uw partner blijft dan buiten uw schuldregeling. Wel wordt de partner geacht mee te betalen aan de kosten van de huishouding. Dit kan betekenen dat u zelf wat meer kunt betalen aan de aflossing.
  • Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, maar hebt u beiden schulden? Dan kunnen er twee aparte regelingen gestart worden. Bij andere samenlevingsvormen hangt het af van de voorwaarden die u overeen bent gekomen.
 • Ik heb een koopwoning. Moet die weg?

  Bij een schuldregeling wordt altijd geprobeerd uw koopwoning te behouden. Het moet echter wel haalbaar zijn. In sommige situaties moet de woning tóch worden verkocht. Bijvoorbeeld wanneer de achterstand in hypotheekbetaling te groot is of wanneer de hypotheeklasten niet in uw budget passen.

 • Wat is een schuldregeling?

  Bij een schuldregeling bemiddelt een instantie tussen u en uw schuldeisers, om tot een oplossing te komen. Er zijn verschillende manieren om schulden op te lossen. Een medewerker van de Kredietbank zoekt de oplossing die het beste bij uw situatie past.

 • Hoe vraag ik een schuldregeling aan?

  U kunt bij de Kredietbank een aanvraagformulier opvragen en u kunt het aanvraagformulier via de website downloaden. Wanneer het aanvraagformulier door ons ontvangen is, wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. In het intakegesprek brengen we uw situatie in kaart een vervolgens zoeken we naar de oplossing die het beste bij uw situatie past.

 • Hoe lang duurt een schuldregeling?

  Om een schuldregeling te kunnen starten moeten bepaalde zaken op orde zijn. Dit kan tijd kosten. Zodra alle zaken op orde zijn en de schuldregeling officieel start, duurt de regeling nog 36 maanden.

 • Moet ik mijn auto wegdoen als ik in de schuldregeling zit?

  Of de auto weg moet bij een aanvraag schuldregeling wordt per situatie bekeken. Als u met uw auto naar het werk moet en de fiets of het openbaar vervoer is geen goed alternatief, dan mag u de auto houden. Als u geen werk hebt en de autokosten vormen een belasting voor de aflossing van de schulden, dan moet de auto verkocht worden.

 • Het lukt me niet om een bankrekening te openen, wat moet ik doen?

  Een eigen bankrekening met bankpas is tegenwoordig onmisbaar. Als u geen bankrekening met bankpas heeft, kunt u geen inkomen ontvangen, geld opnemen uit de geldautomaat of rekeningen betalen. Kortom, zonder bankrekening met bankpas is het onmogelijk om aan het moderne betalingsverkeer deel te nemen.

  Klik hier voor hulp bij het aanvragen van een bankrekening.

Budgetbeheer

 • Ik heb geen schulden, maar wil wel in budgetbeheer!

  Sommige mensen zijn bang om in de problemen te geraken, omdat ze zelf niet zo goed met geld om kunnen gaan. Budgetbeheer kan dan uitkomst bieden. Ook als u geen schulden hebt. U kunt ervoor kiezen om uw inkomen geheel of deels door de Kredietbank te laten beheren. Aan budgetbeheer zijn kosten verbonden, maar voor mensen met een laag inkomen wil de gemeente die soms betalen. Bij het onderwerp budgetbeheer vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 • Hoe wordt de hoogte van mijn huishoudgeld bepaald?

  Hoeveel huishoudgeld er beschikbaar is, is afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van uw vaste lasten.

 • Ik wil graag een vast aanspreekpunt bij Budgetbeheer, kan dat?

  Bij Service Budgetbeheer kunnen alle medewerkers u van dienst zijn. U heeft een heel team tot uw beschikking staan. 

 • Ik wil Budgetbeheer opzeggen, hoe doe ik dat en is er een opzegtermijn?

  Uw budgetbeheer kunt u schriftelijk, voorzien van uw handtekening (en eventueel die van uw partner), opzeggen. Hierbij dient u rekening te houden met een opzegtermijn van een kalendermaand. Stel uw opzegging is op 15  november door ons ontvangen, dan is de maand december uw opzegtermijn en zal per 1 januari het beheer beëindigd worden. 

 • Als jullie geld naar mijn eigen rekening overmaken, hoe snel heb ik het dan binnen?

  U dient er rekening mee te houden dat na overmaken van het geld door Kredietbank Nederland, het twee werkdagen kan duren voordat u het geld op uw rekening heeft staan.

 • Mijn betalingen zijn niet of niet allemaal gedaan wat nu?

  Via MijnBankgemak kunt u zelf op elk moment van de dag uw meest actuele saldo inzien. Op het moment dat er voldoende saldo staat op uw rekening, kunt u ons verzoeken alsnog de betalingen uit te voeren.

 • Al mijn vrienden hebben hun uitkering al binnen, waarom is die van mij nog niet binnen?

  Helaas kunnen wij niet alle ingekomen gelden direct automatisch doorstorten naar de rekeningen van klanten. Houdt u derhalve rekening met een verwerkingstijd van twee dagen. 

 • Wat gebeurt er met mijn betalingen als mijn inkomen verlaagd wordt?

  Zodra u weet dat uw inkomen minder wordt dan voorheen, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij uw betalingen hierop aan kunnen passen. Dit kan onder anderen gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw huishoudgeld.

  Stelt u ons niet op de hoogte, dan zullen wij proberen met u in contact te komen. Lukt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt uw betalingen aan te passen naar het huidige inkomen en kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw schuldregeling.

  Kortom het is belangrijk om Kredietbank Nederland zo spoedig mogelijk van inkomenswijzigingen op de hoogte te stellen

 • Kunnen mijn betalingen eerder gedaan worden dan de vastgestelde maandelijkse datum?

  Het is niet mogelijk om uw betalingen eerder dan vastgestelde data te voldoen.

 • Hoe kan ik op elk moment van de dag zien wat er op mijn rekening gebeurt?

  Via Mijn Bankgemak heeft u 24 uur per dag inzage in het actuele saldo op uw rekening en in de reserveringen

 • Hoe kan ik een betaling aanleveren?

  U kunt een betaling schriftelijk, per e-mail of met behulp van Mijn Bankgemak doorgeven. Wij adviseren u (een kopie van) de nota hierbij toe te voegen.

 • Als mijn betalingen niet of niet allemaal gedaan zijn, kunnen jullie het dan in de gaten houden?

  Via Mijn Bankgemak kunt u zelf op elk moment van de dag uw meest actuele saldo inzien. Op het moment dat er voldoende saldo staat op uw rekening, kunt u ons verzoeken alsnog de betalingen uit te voeren.

 • Ik wil mijn afschriften graag nogmaals per post ontvangen, kan dat?

  Op uw verzoek kunnen wij u nogmaals de afschriften over een bepaalde periode per post toesturen. De kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn € 5,-.

 • Kan ik een overzicht van mijn betalingen per mail ontvangen? Ik gebruik Mijn Bankgemak al.

  Op uw verzoek kunnen wij u een mail sturen met daarin een overzicht van uw betalingen over een bepaalde periode. De kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn €5,-.

  Zelf kunt u ook het overzicht van uw betalingen kosteloos opvragen via Mijn Bankgemak. Via de button ‘Mijn bij- en afschrijvingen’ kunt u de gewenste zoekresultaten ingeven. U kunt bijvoorbeeld zo nagaan hoeveel betalingen er in een jaar naar een bepaalde specifieke begunstigde zijn verricht.  

WSNP

 • Wat is de WSNP?

  WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De WSNP is bedoeld voor personen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn een of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de WSNP. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al uw schulden. Ook moet u al uw schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Een dergelijke regeling is bijvoorbeeld mogelijk via een Kredietbank. Kunt u niet aantonen dat u een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd. Als dat het geval is, kunt u met spoed een beroep op de WSNP doen om faillissement te voorkomen.

 • Hoe doe ik een aanvraag voor de WSNP?

  Om een aanvraag te doen voor de WSNP hebt u een verklaring als bedoeld in artikel 285 van de faillissementswet nodig. Kredietbank Nederland is door de rechtbank gemachtigd om deze verklaring af te geven. U kunt deze verklaring dus opvragen bij Kredietbank Nederland. De verklaring moet u vervolgens, voorzien van aanvullende informatie, afgeven bij de rechtbank. U wordt vervolgens door de rechtbank uitgenodigd om ter zitting te verschijnen. In deze zitting wordt uw aanvraag WSNP besproken en wordt beslist of u toegelaten wordt tot de WSNP.

 • Geldt er een minimum/maximum schuldbedrag?

  De hoogte van uw schuld, of het aantal schuldeisers, is niet van invloed op het kunnen aanvragen van een schuldregeling. Iedereen die last ondervindt van zijn financiële situatie kan zich aanmelden bij de Kredietbank. Een medewerker bekijkt dan samen met u wat in uw situatie de beste oplossing is.