Schuldbemiddeling

Een schuldbemiddeling is een manier om schulden te regelen. Bij een schuldbemiddeling verstrekken wij je geen lening, maar bemiddelen wij tussen jou en de schuldeisers. Wij berekenen hoeveel je kunt aflossen per maand en doen een betalingsvoorstel aan de schuldeisers.

Als zij akkoord zijn, spaar je maandelijks bij Kredietbank Nederland voor de aflossing van jouw schulden. Wij betalen jaarlijks een zo groot mogelijk deel van de schulden af. Ieder jaar berekenen wij opnieuw hoeveel je kunt aflossen. Heb jij je drie jaar aan de afspraken gehouden, dan krijg je voor het restant van jouw schulden kwijtschelding van de schuldeisers. Je bent dan schuldenvrij.