Wsnp

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) is een wet die een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. Als blijkt dat alle andere trajecten niet gelukt zijn, is dit de laatste mogelijkheid. Want in sommige gevallen willen schuldeisers niet meewerken aan een schuldregeling. Bijvoorbeeld omdat ze echt zeker willen weten dat ze al hun geld terug krijgen. In dat geval kun je gebruik maken van Wsnp, zodat de rechter de schuldeisers kan dwingen alsnog mee te werken.

Rechtbank beslist

De rechtbank beslist aan de hand van een verzoekschrift en een gemeentelijke verklaring of je via de Wsnp tot de wettelijke schuldsanering wordt toegelaten. Als je wordt toegelaten, dan stelt de rechtbank een saneringsplan vast. Bovendien wordt er een bewindvoerder benoemd. Hij ziet erop toe dat alles volgens afspraak verloopt, brengt verslag uit aan de rechtbank en houdt contact met uw schuldeisers.

Meer weten over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen? Neem dan contact op met Kredietbank Nederland of lees hier meer informatie. Onze medewerkers vertellen je er graag over. En zeker als je denkt zelf hulp nodig te hebben, wacht dan niet te lang met het zetten van die eerste belangrijke stap!

Veelgestelde vragen

Als een minnelijke regeling (buiten de rechtbank) niet lukt, dan vragen wij de rechtbank om je toe te laten tot de wettelijke schuldenregeling. Deze regeling wordt Wsnp genoemd. Je volgt het schuldsaneringstraject met een Wsnp-bewindvoerder. De rechter bepaalt of je wordt toegelaten tot de Wsnp.

Om een aanvraag te doen voor de Wsnp heb je een verklaring als bedoeld in artikel 285 van de faillissementswet nodig. Kredietbank Nederland is door de rechtbank gemachtigd om deze verklaring af te geven. Je kunt deze verklaring dus opvragen bij Kredietbank Nederland. De verklaring moet je vervolgens, voorzien van aanvullende informatie, afgeven bij de rechtbank. Je wordt door de rechtbank uitgenodigd om ter zitting te verschijnen. In deze zitting wordt jouw aanvraag Wsnp besproken en besloten of jij toegelaten wordt tot de Wsnp.

De hoogte van jouw schuld, of het aantal schuldeisers, is niet van invloed op het kunnen aanvragen van een schuldregeling. Iedereen die last ondervindt van zijn financiële situatie kan zich aanmelden bij de Kredietbank. Een medewerker bekijkt dan samen met jou wat in jouw situatie de beste oplossing is.