Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

De Wet normering topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij (semi)publieke instellingen genormeerd en openbaar gemaakt.

Kredietbank Nederland valt onder de WNT en publiceert de WNT gegevens in de jaarstukken en op de eigen website.